Par mums
MA Mācību Centrs

Miesassargu pakalpojumi.

1. Ilgtermiņa miesassargu pakalpojumi.

Pēc Klienta pieprasījuma veicam miesassargu personāla atlasi no savas datu bāzes. Atbilstoši draudu līmenim un riska pakāpei Aģentūra piedāvā nepieciešamo personīgās apsardzes darbinieku skaitu un veic visus nepieciešamos pasākumus klienta drošības nodrošināšanā, kurā ietilpst sekojošas darbības:

• Drošības plānu izstrāde dzīves, darba un atpūtas vietās.
• Drošības plānu izstrāde pārvietojoties ar automašīnām un kājām.
• Informācijas par draudiem un to izmaiņām, apkopošana un analīze.
• Papildus personāla piesaistīšana paaugstinoties draudu līmenim vai krīzes situācijās.
• Personīgās apsardzes apmācību organizēšana, atbilstoši darba režīmam un grafikam.

2. Īstermiņa miesassargu pakalpojumi.

Jūs varat noalgot miesassargus sev, vai Jūsu uzņēmuma darbiniekiem un viesiem drošības nodrošināšanai.

• Biznesa darījumu laikā, gan Latvijā gan ārpus Latvijas.
• Masu pasākumu laikā.
• Atpūtas un izklaides pasākumu apmeklējumu laikā.

Personāla atlase

SIA” Miesassargu Aģentūra” veic drošības personāla atlasi valsts un privātām drošības struktūrām. No 2006. gada Aģentūra LR Labklājības ministrijā ir nokārtojusi Licenci par darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanu Lielbritānijā.
Balstoties uz mūsu kvalificētu speciālistu pieredzi, kā arī likuma normām un starptautiskām prasībām, esam izstrādājuši speciālas testu programmas, kas ļaus atlasīt tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām atbilstošas sagatavotības drošības speciālistus un personālu.
Nepieciešamības gadījumā klienta uzdevumā veicam personāla atlasi arī citu nozaru kvalificētu un mazkvalificētu darbinieku atlasi.Miesassargu aģentūra
Izstrāde: www.tux.lv
2007
Informācija pa tālruni
29100600