Par mums
MA Mācību Centrs

"Praktiskā šaušana"

Miesassargu Aģentūra piedāvā sekojošas mācību programmas;

Praktiskās šaušanas pamati – 3 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 12 stundas
Programma ir paredzēta tiem interesentiem, kuri vēlās apgūt šaušanas pamatus lai sekmīgi varētu sagatavoties ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanas eksāmenam, kā arī iegūt zināšanas kā pareizi šaut un apieties ar šaujamieroci.

pieteikties


Profesionālā praktiskās šaušanas programma – 5 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 40 stundas
Programma ir paredzēta valsts un privāto drošības dienestu darbiniekiem, kuri savā darbā izmanto šaujamieročus, kā arī privātpersonām, kuras ir apguvušas šaušanas pamata programmu.

pieteikties


Kompleksā praktiskās šaušanas taktikas programma – 14 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 96 stundas
Programma ir paredzēta valsts drošības un armijas struktūru darbiniekiem, kuri vēlās iegūt profesionālo kaujas šaušanas taktikas kvalifikāciju, kā arī privātpersonām, kuras ir apguvušas miesassargu 1 līmeņa programmu.

pieteikties
Miesassargu aģentūra
Izstrāde: www.tux.lv
2007
Informācija pa tālruni
29100600