Par mums
MA Mācību Centrs

"Psiholoģiskā sagatavošana stresa situācijām"

Kā rīkoties bruņotas laupīšanas gadījumā – 3 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 16 stundas
Programma ir paredzēta banku un finanšu sektora darbiniekiem, kuri veic skaidras naudas operācijas. Programmas mērķis ir radīt priekšstatu par uzbrukuma draudiem, cēloņiem un sekām.
Psiholoģiski sagatavot darbiniekus krīzes situācijām, pieņemt adekvātus lēmumus tajās, atbilstoši esošai draudu pakāpei. Zināt, kā vadīt krīzes situācijas notikumu gaitu un kam pievērst būtisku nozīmi, lai mazinātu nodarījuma sekas. Mācīt atspoguļot notikumu gaitu, uzbrucēju pazīmes un katra iesaistītā indivīda rīcību tajā, sniedzot liecības tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem.

pieteikties
Miesassargu aģentūra
Izstrāde: www.tux.lv
2007
Informācija pa tālruni
29100600