Par mums
MA Mācību Centrs

"Praktiskā pašaizsardzība"

Piedāvājam sekojošas mācību programmas;

Pašaizsardzības pamati – 3 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 24 stundas
Programma ir paredzēta tiem interesentiem ar speciālo fizisko sagatavotību, kuri vēlās apgūt ielu cīņu mākslu, kā arī iegūt zināšanas kā psiholoģiski rīkoties draudu situācijās.

pieteikties


Speciāli taktiskā pašaizsardzība – 5 dienu mācību kurss
Mācību programmā paredzēto stundu skaits – 40 stundas
Programma ir paredzēta valsts un privāto drošības dienestu darbiniekiem, kuri ikdienā veic likumpārkāpēju aizturēšanu, nodrošina kārtību objektos un masu pasākumos.

pieteikties
Miesassargu aģentūra
Izstrāde: www.tux.lv
2007
Informācija pa tālruni
29100600